Wiadomości

Bądź bezpieczny na drodze... Używaj odblasków !!!

Data publikacji 22.11.2018

Okres jesienno-zimowy sprzyja wielu zagrożeniom w ruchu drogowym. Zmienne warunki drogowe, ograniczona widoczność i szybko zapadający zmrok należą do listy najgroźniejszych czynników mających wpływ na powstawanie wypadków. Na potrącenia narażone są przede wszystkim osoby poruszające się po jezdni lub poboczu. Piesi powinni być bardziej czujni i skoncentrowani w czasie przekraczania jezdni, aby uniknąć zderzenia z samochodem.

Odblaski na odzieży wierzchniej po zmroku to nie tylko obowiązek pieszego w terenie niezabudowanym. Dbając o własne bezpieczeństwo, szczególnie w porze jesienno – zimowej nośmy elementy odblaskowe poprawiające nasze bezpieczeństwo po zmroku. Odblaski dają szanse kierowcy na zauważenie pieszego i wyhamowanie pojazdu. Apelujemy także do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych, a poza miastem o baczniejsze zwracanie uwagi na pobocza.

Podczas ograniczonej widoczności, gdy osoba piesza ma na sobie ubranie w szaro-czarnych kolorach i nie ma na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, kierowca dostrzega ją z dużym opóźnieniem. Od zmroku do świtu odnotowuje się ponad połowę wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych, choć na drogach ruch jest kilkukrotnie mniejszy niż w ciągu dnia. W nocy widzimy gorzej, a kierowcy wielu rzeczy w ogóle nie dostrzegają. W ciemnościach pieszy może zauważyć reflektory samochodu nawet w odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże pieszego dopiero, gdy jego sylwetka znajdzie się w zasięgu świateł reflektorów.

Najbardziej zagrożone wypadkami są dzieci z terenów pozamiejskich, które w drodze do szkoły zmuszone są korzystać z pobocza bądź jezdni. O ile jasne lub fluorescencyjne ubrania dzieci spełniają swoją funkcję w ciągu dnia, o tyle po zmroku ich widoczność z pozycji kierującego jest niewystarczająca. Osoba poruszająca się drogą po ciemku bez elementów odblaskowych widziana jest w światłach mijania z odległości 20 – 30 metrów. Samochód poruszający się z prędkością 90 km/h (prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym) pokonuje 25 metrów w ciągu 1 sekundy. Kierujący zatem nie ma żadnych szans na podjęcie jakiejkolwiek reakcji obronnej. Jeśli ten sam poruszający się przy jezdni pieszy wyposażony jest w element odblaskowy - kierowca zauważy go już z odległości 130 -150 metrów. Pieszego z odblaskiem kierowca zauważy 5 razy szybciej.

Dlatego tak ważne jest, aby dla własnego dobra wszyscy piesi – zarówno dzieci jak i dorośli, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli na sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe! Prawidłowo noszone odblaski powinny być zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków i umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych. 

Zapewnienie właściwej widoczności na drodze, jest niezwykle ważne nie tylko jeśli chodzi o dzieci czy pieszych, ale również przez kierujących czy pasażerów pojazdów wykonujących np. drobne naprawy pojazdów. Należy pamiętać, że brak elementu odblaskowego – poza popełnieniem wykroczenia może generować bardzo niebezpieczne sytuacje dla zdrowia i życia.


PAMIĘTAJMY – Jesteśmy widoczniejsi, jesteśmy bezpieczniejsi !!!