Wiadomości

Zmiany w organizacji ruchu w pobliżu cmentarzy w powiecie będzińskim

Data publikacji 30.10.2018

W związku z planowanym większym natężeniem ruchu w czasie zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych, w rejonie cmentarzy w powiecie będzińskim nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego. Zmiany obowiązywać będą w pobliżu każdego z cmentarzy w różnych okresach.

W rejonie większości cmentarzy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po jednej stronie jezdni. Zmiany takie wprowadzone zostaną dla wygody odwiedzających, spowodują możliwość dojazdu w rejon nekropolii i polepszenie relacji pomiędzy ruchem samochodów i pieszych. Przypominamy, ze znak B-36 "zakaz zatrzymywania" dotyczy zarówno jezdni jak i chodnika, pobocza (chyba że tabliczka umieszczona pod znakiem stanowi inaczej) i znak ten obowiązuje po tej stronie jezdni, po której został ustawiony. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w rejonie części cmentarzy również poprawi możliwość dojazdu dla odwiedzających. Odwiedzający cmentarze powinni bezwzględnie stosować się do znaku B-2 "zakaz wjazdu". Wjazd na taką ulicę możliwy będzie od drugiej strony, po objechaniu newralgicznego odcinka, drogami na których natężenie ruchu będzie mniejsze niż w bezpośredniej bliskości cmentarza.

Szczegółowe zmiany w organizacji ruchu w pobliżu cmentarzy:

  • Czeladź ul. Nowopogońska - ul. Cmentarna, Reymonta, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz zakaz zatrzymywania po jednej stronie jezdni ( układ zamkniętej pętli) brak możliwości przejazdu przez parking UM Czeladź. W okresie od 31 października do  1 listopada br.

  • Czeladź ul. Szybikowa - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Saturnowskiej i Szybikowej, w rejonie cmentarza zakaz zatrzymywania po jednej stronie jezdni (układ zamkniętej pętli). W okresie od 31 października do  1 listopada br.

  • Będzin ul. Różyckiego - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całym odcinku ul. Różyckiego oraz zakaz zatrzymywania po jednej stronie drogi. W okresie od 1 listopada do 2 listopada br. 

  • Będzin ul. Kołłątaja i ul. Teatralna - wprowadzenie zakazu ruchu na ul. Teatralnej (za wyjątkiem obsługi posesji). W okresie od 30 października do  5 listopada br.

  • Będzin ul. Małobądzka, - wyłączenie z ruchu odcinka przycmentarnego ul. 27 Stycznia. W okresie od 30 października do  5 listopada br.

  • Będzin ul.Parkowa wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od u.Pokoju do osiedla Kolorowe. W okresie od 30 października do  5 listopada br.

  • Sławków ul. Obrońców Westerplatte - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego do ul. Hallera oraz zakaz zatrzymywania po jednej stronie drogi. W okresie od 30 października do  1 listopada br.

  • Wojkowice ul.Karłowicza wprowadzenie jednego kierunku od skrzyżowania z ul.Fitelberga do skrzyżowania z ul.Gierymskiego. W okresie od 31 października do  1 listopada br.

  • Wojkowice ul.Źrałków wprowadzenie zakazu ruchu obowiązującego za parkingiem przy kościele. W okresie od 31 października do  1 listopada br.