Wiadomości

Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach

Po styczniowej naradzie rocznej, podczas której Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn bardzo dobrze ocenił pracę będzińskich policjantów insp Arkadiusz Więcek – Komendant Powiatowy Policji w Będzinie odwiedził podległe sobie komisariaty i pogratulował osiągniętych wyników.

Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek spotykając się z policjantami podległych komisariatów w obecności włodarzy miast i gmin powiatu będzińskiego ocenił składane przez podległych mu komendantów raporty dot. osiągniętych wyników w 2017 roku. W ubiegłą środę uczestniczył m.in. w naradzie rocznej Komisariatu Policji w Czeladzi, która odbyła się w nowo wyremontowanym budynku Urzędu Miasta. Oprócz policjantów naradę zaszczycili swoją obecnością urzędnicy magistratu na czele z Burmistrzem Miasta Czeladź Zbigniewem Szaleńcem, który nie szczędził pochwał obecnemu Komendantowi Komisariatu Policji w Czeladzi podinsp. Robertowi Zuwale. Kolejnym na liście odwiedzin Pana Komendanta był Komisariat Policji w Sławkowie. Ten niewielki komisariat, w którym służbę pełni zaledwie 15 funkcjonariuszy w dużej mierze przyczynił się, by będziński garnizon był tak wysoko oceniany, za co wyrazy uznania otrzymał Komendant asp.szt. Włodzimierz Płonka. Czwartek również był dniem, podczas którego policjanci m.in. Wojkowic i Siewierza mogli spotkać się i porozmawiać z Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie. W Wojkowicach raport gotowości do odprawy złożył nadkom. Marcin Kaszuba. W obecności władz miasta i gmin Wojkowice Komendant Komisariatu zrelacjonował wyniki policjantów za zeszły rok i omówił lokalne problemy, które stanowią priorytet działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w 2018 roku. W nowo wyremontowanym komisariacie w Siewierzu wyniki podległych policjantów omówił Zastępca Komisariatu w Siewierzu podkom. Bartłomiej Kubala. W towarzystwie policjantów i zaproszonych gości z Urzędu Miasta przedstawił plany i priorytety, które zamierza zrealizować w bieżącym roku. Odwiedzając podległe komisariaty Pan Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek podziękował policjantom za dobrze wykonaną pracę, a życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym zapewnił, że wszystkie problemy zgłaszane przez policjantów są dla Niego istotne i będzie starał się je sukcesywnie rozwiązywać.

 

 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach
 • Komendant Powiatowy Policji z wizytą w podległych komisariatach