Z młodym kierowcą w drodze po doświadzcenie

"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

W dniu 19 marca 2013 roku będzińscy policjanci gościli w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie. Spotkanie stało się okazją do realizacji przez policjantów założeń kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Będzińscy policjanci gościli 19 marca 2013 roku na zaproszenie grona pedagogicznego i uczniów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie. Spotkanie stało się okazją do realizacji przez policjantów założeń kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. W trakcie prelekcji policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie i zapoznali młodzież z przyczynami zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców.

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, przeprowadzone przez będzińskich policjantów w sławkowskiej szkole poświęcone były bezpieczeństwu w ruchu drogowym w ramach Wojewódzkiego Programu "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie". Program "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" został ukierunkowany na zapobieganie powstawaniu zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat. Policjant w trakcie prelekcji przypomniał nastoletnim słuchaczom przepisy ruchu drogowego oraz omówił przyczyny i skutki zdarzeń drogowych, powodowanych przez młodych kierowców.