2011 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

2011 - rok pieszego