INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Data publikacji 13.03.2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie polecenia Komendanta Głównego Policji, do odwołania zawiesza prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym przyjmowanie aplikacji do służby. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, w sprawach dotyczących postępowań kwalifikacyjnych zalecamy nieskładanie wizyt w jednostkach Policji. W sprawach dotyczących rekrutacji do służby w Policji możliwy jest kontakt telefoniczny i mailowy. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania kwalifikacyjnego, aplikacje wysyłane pocztą nie są przyjmowane ani rozpatrywane.