Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je!!! - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je!!!

Data publikacji 29.01.2020

Zagubienie albo kradzież takich dokumentów jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość to bardzo poważny problem, który może doprowadzić do wielu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby uniknąć takich zdarzeń utracony dokument należy koniecznie zastrzec.

Od kilku lat Policja uczestniczy w społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Jednym z zadań projektu jest informowanie obywateli o krokach, jakie każdy powinien przedsięwziąć w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentu oraz o możliwych skutkach w sytuacji, gdy problem ten zbagatelizujemy.

Jak zastrzec dokumenty? 

Jak uniknąć wykorzystania naszych danych do celów przestępczych w przypadku utracenia dokumentów (kradzieży, bądź zgubienia)? To proste. Dokumenty te należy jak naszybciej zastrzec, co można zrobić w 3 krokach:

  • zastrzec je w banku (informacja automatycznie zostanie przekazana do Centralnej Bazy Danych, a następnie do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowej oraztysięcy firm i instytucji korystających z Systemu DZ)
  • zgłosić się do najbliższej jednostki Policji (w przypadku, gdy dokumenty dozstały skradzione)
  • zawiadomić gminę lub placówkę konsularną w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Podobnie należy postąpić w przypadku kradzieży lub zagubienia kart płatniczej. Aby jednak zastrzec taką kartę należy skorzystać z Systemu Zastrzegania Kart i zadzwonić z taką informacją pod numer (+48) 828 828 828. Można to zrobić z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Więcej na temat Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE