Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie

W niedzielę w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-19. Wczorajsze, praktyczne zajęcia miały na celu weryfikację działania systemu powoływania rezerw osobowych, posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji. W przedsięwzięciu uczestniczyło 19 rezerwistów, którzy przez cały dzień uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W niedzielny poranek, punktualnie o godzinie 7.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie rozpoczęły się ćwiczenia obronne „EGIDA-19”. Zaplanowane przedsięwzięcie stało się największym ćwiczeniem o charakterze mobilizacyjno - obronnym dla osób niebędących funkcjonariuszami Policji, które posiadają nadane przydziały organizacyjne - mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych Policji. Ćwiczenia przeprowadzono przy ścisłej współpracy z administracją Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie a w przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięcia poza Wydziałem Prewencji uczestniczyły praktycznie wszystkie komórki organizacyjne będzińskiej komendy. W organizację ćwiczeń zaangażowani byli także Starosta Powiatu Będzińskiego oraz strażacy z będzińskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej. 

W ramach ćwiczenia, żołnierze rezerwy otrzymali listem poleconym wezwania od właściwych względem miejsca swojego zameldowania Wojskowych Komendantów Uzupełnień na minimum 14 dni przed planowanym terminem ćwiczeń. W będzińskiej komendzie stawiło się wczoraj o poranku łącznie 19 osób. W trakcie ćwiczeń rezerwiści zostali poddani procesowi ewidencjonowania i sprawdzenia tożsamości. Następnie zostały im wydane identyfikatory i pozostałe niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych. Miejscowych rezerwistów przywitał Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek. Następnie zostali oni zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji mieliby wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji. Policjanci prowadzący ćwiczenia zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu będzińskiej komendy. Zagadnienia szkoleniowe obejmowały między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci podczas zajęć omówili także przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych. Rezerwiści poznali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomie. Na zakończenie ćwiczenia wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk komendanta stosowne zaświadczenia o jego odbyciu.

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji.

Przebiegowi ćwiczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie przyglądał się obserwator z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, który prowadził obserwację zastosowanych rozwiązań organizacyjnych.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

 

 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
 • Ćwiczenia "Egida 2019" w będzińskiej komendzie
Ładowanie odtwarzacza...