Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

kom. mgr Bartłomiej KUBALA

tel: 47 85 362 91

fax: 47 85 362 94

 

 

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

asp. sztab. Iwona BAJAN

tel: 47 85 362 95

fax: 47 85 362 94