Naczelnik Wydziału Prewencji - Wydział Prewencji - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

kom. mgr Łukasz FRAŃCZAK

tel: 47 85 362 60

fax: 47 85 362 64

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. mgr Grzegorz DERWICH 

tel: 47 85 362 60

fax: 47 85 362 64