Jutro akcja "NURD" - Rok Pieszego 2016 - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Rok Pieszego 2016

Jutro akcja "NURD"

Policjanci z będzińskiej drogówki w dniu jutrzejszym od godziny 6.00 do 22.00 przeprowadzą na terenie powiatu działania w ramach akcji „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności poprzez kontrolę przestrzegania przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Planowane działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać także uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych. Pośrednio akcja "NURD" ma na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. W ramach jutrzejszej akcji funkcjonariusze będzińskiej „drogówki” obserwować będą także skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń niechronionych uczestników ruchu.