Światełko betlejemskie od będzińskich harcerzy - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

Światełko betlejemskie od będzińskich harcerzy

Data publikacji 22.12.2020

W murach Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zawitali wczoraj harcerze z Hufca Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego, którzy przynieśli stróżom prawa betlejemskie światełko pokoju. Z rąk młodych mundurowych, symboliczny bożonarodzeniowy ogień odebrał Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek. Tradycyjnie już spotkanie z harcerzami stało się okazją do złożenia wspólnych świątecznych i noworocznych życzeń.

Prawdziwą, przedświąteczną tradycją stały się już wizyty będzińskich harcerzy  w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie. Młodzi mundurowi  z hufca im. Króla Kazimierza Wielkiego przybyli do policjantów niosąc im betlejemskie światełko pokoju. Będzińskie harcerki i harcerze podobnie jak ich koledzy w całym kraju uczestniczą w szczytnej akcji od wielu lat, docierając z płomieniem do wielu urzędów, instytucji czy służb. Wręczeniu ognia niesionego wprost z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem towarzyszą wspólne bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Harcerzy w murach komendy tradycyjnie przywitał Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek.