INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Data publikacji 09.04.2020

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji wyznaczony termin przyjęć do służby na dzień 21.04.2020r. został odroczony.