"Stok nie jest dla bałwanów" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

"Stok nie jest dla bałwanów"

Data publikacji 05.03.2020

Nastąpiła zmiana terminu nadsyłania prac oraz rozstrzygnięcia konkursu "Stok nie jest dla bałwanów"

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem, wiele próśb i zapytań kierowanych do nas telefonicznie oraz e-mailowo, uprzejmie informujemy o przesunięciu ostatecznego terminu nadsyłania prac do dnia 6 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do Biura Prewencji KGP).

W związku z powyższym rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 18 marca br.

(Biuro Prewencji KGP)