XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

Dzisiaj na terenie hali sportowej w Będzinie - Łagiszy odbyła się XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem sportowych zmagań było Powiatowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Będzinie, a honorowy patronat nad olimpiadą objęli Starosta Będziński oraz Prezydent Miasta Będzina. Wśród gości zaproszonych na imprezę nie zabrakło będzińskich policjantów z Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie mł. insp. Pawłem Frycem na czele.

Podobnie jak w latach ubiegłych gospodarzem XVI Olimpiady był Miejski Zespół Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie – Łagiszy, na którego obiekcie rozegrano konkurencje sportowe. W imprezie uczestniczyły wszystkie miasta i gminy wchodzące w skład Powiatu Będzińskiego oraz powiatowe szkoły specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej oraz stowarzyszenia zrzeszające osoby niepełnosprawne z całego powiatu. Startujący podeszli do rywalizacji w wielu ciekawych konkurencjach rekreacyjno – sportowych. Dla będzińskich stróży prawa wizyta na powiatowej olimpiadzie nie ograniczyła się jedynie do kibicowania. Na imprezie obecni byli również będzińscy policjanci, z Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie mł. insp. Pawłem Frycem na czele.

 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
 • XVI Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych