PODSUMOWANIE WCZORAJSZEJ AKCJI "PRĘDKOŚĆ" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

PODSUMOWANIE WCZORAJSZEJ AKCJI "PRĘDKOŚĆ"

Data publikacji 09.08.2018

Wczoraj w naszym powiecie prowadzona była policyjna akcja pod kryptonimem "Prędkość". Policjanci kontrolowali, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości i przypominali obowiązujące przepisy i sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełniają najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym.

W krajowej akcji „ Prędkość” prowadzonej w powiecie będzińskim brało udział 12 policjantów naszej drogówki. Podczas tych działań mundurowi skontrolowali w całym powiecie łącznie 68 pojazdów, wykorzystując wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości, w tym pojazdy wyposażone w wideorejestratory. Nie odnotowaliśmy żadnych wypadków i kolizji, ale 46 uczestników ruchu drogowego przekroczyło dozwoloną prędkość. Wobec 71 kierujących zastosowano środki represyjne z powodu ujawnionych wykroczeń. Podobne działania będą kontynuowane, gdyż nadmierna prędkość jest nadal jedną z podstawowych przyczyn wypadków na naszych drogach.