Święto Policji w garnizonie będzińskim - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

Święto Policji w garnizonie będzińskim

Wczoraj w murach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Policji. Uroczystości stały się tradycyjnie okazją do wręczenia aktów mianowania policjantom na wyższe stopnie oraz nagrodzenia szczególnie wyróżniających się stróżów prawa. Z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusza Krzystyniaka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie insp. Arkadiusza Więcka 102 będzińskich policjantów otrzymało awans na wyższy stopień.

Obchody policyjnego święta w będzińskim garnizonie uświetniło wielu znamienitych gości, na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Mariuszem Krzystyniakiem. Tradycyjnie pośród zaproszonych gości nie zabrakło zagłębiowskich parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu terytorialnego ze Starostą Będzińskim i Prezydentem Miasta Będzina na czele. Swoją obecnością uroczystą akademię uświetnili także przedstawiciele Rady Powiatowej i Miejskiej, Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Będzińskiego. Obecni byli także przedstawiciele współpracujących z policją sadów, prokuratur oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Na uroczystości nie zabrakło również kierownictwa policyjnych związków zawodowych, emerytów policyjnych, pracowników cywilnych oraz kapelana będzińskiego garnizonu Policji ks. kan. Andrzeja Stępnia.

Pośród 102 mianowanych na wyższe stopnie policjantów, awans z okazji Święta Policji otrzymało pięciu oficerów. Najliczniejszą grupę, bo aż 54 policjantów stanowili mundurowi w korpusie podoficerów policji. Równie liczną grupę stanowili aspiranci policji, których aż 29 odebrało na wczorajszej gali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Pozostali mianowani z okazji Święta Policji to 10 mundurowych, którzy otrzymali pierwszy w swoim życiu awans, na stopień starszego posterunkowego. Uroczystość stała się również okazją do wręczenia nagród szczególnie wyróżniającym się policjantom. Nagrody ufundowane przez Starostę Będzińskiego, Prezydenta Miasta Będzina oraz Burmistrzów i Wójtów Powiatu Będzińskiego otrzymało 49 stróżów prawa. 

 

 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim
 • Święto Policji w garnizonie będzińskim

Pliki do pobrania