Wiadomości

PODSUMOWANIE AKCJI "TRZEŹWOŚĆ" NA BĘDZIŃSKICH DROGACH

Data publikacji 06.02.2018

Wczoraj na drogach i ulicach powiatu będzińskiego policjanci drogówki prowadzili działania wzmożone w ramach akcji "Trzeźwość". W przedsięwzięciu brało udział 14 policjantów, którzy przeprowadzili 856 badań na zawartość alkoholu. Cieszy fakt, że wśród tylu przebadanych nie spotkano się z nietrzeźwym uczestnikiem ruchu drogowego.

W ramach wczorajszej akcji "Trzeźwość" policyjne patrole kontrolowały stan trzeźwości, jednocześnie w kilku miejscach powiatu. W trwających działaniach uczestniczyło łącznie 14 policjantów ruchu drogowego którzy tym razem swoją uwagę skupili na pojazdach ciężarowych. Przeprowadzono łącznie 856 kontroli drogowych, sporządzono 3 wnioski do sądu i nałożono  18 mandatów karnych. W godzinach trwania akcji tj. od 6.00 do 22.00  wydarzyły się trzy kolizje drogowe, ale naszczęście skończyły się bez poważniejszych urazów. Niezmiernie cieszy fakt, ze wśród tak wielu kontrolowanych nie spotkano się z przypadkiem ujawnienia nietrzeźwych kierowców. Pomimo to...

 

Przypominamy!!!

zgodnie z obowiązującym prawem: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. By uświadomić powagę tego problemu  zwracamy uwagę, że 18.05.2015 r. ustawodawca dokonał zmian przepisów w tym zakresie ustanawiając dużo surowsze kary. Na osobę popełniającą powyższe przestępstwo sąd obligatoryjnie  zasądza świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5000 zł. Dla osób popełniających po raz drugi to samo przestępstwo świadczenie pieniężne wynosi 10000 zł, a kara pozbawienia wolności wzrasta z 2 do 5 lat. Dodatkowo wobec sprawcy korzystającego z pojazdu w stanie nietrzeźwości zasądzony zostaje zakaz prowadzenia pojazdów  na okres nie mniejszy niż 3 lata. Śmiałkowie, którzy po raz drugi odważą się zasiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu spotkają się z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów.

Od 18 maja zostały również zaostrzone przepisy wobec kierowców, którzy dalej kierują pojazdem pomimo cofnięcia im uprawnień. Przepisy mówią jasno - kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnień, które utracił w związku z uprzednim orzeczeniem środka karnego, o którym mowa w art 39 pkt.3 w warunkach określonych w art 42 par 2-4 podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.