Ognisko ptasiej grypy H5N8 - strefa ochronna - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

Ognisko ptasiej grypy H5N8 - strefa ochronna

W dniu 10 lutego b.r. potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Chruszczobród w gminie Łazy. Ze względu na lokalizację ogniska wirusa ptasiej grypy H5N8 , obszary zagrożone - o promieniu 10 km od ogniska, zachodzą na teren powiatów: zawierciańskiego i będzińskiego oraz miasta Dąbrowa Górnicza. W związku z powyższym ustanowiono obszar zapowietrzony i zagrożony w którym obowiązują zakazy i nakazy opisane w rozporządzeniu. Należy zapoznać się z nimi i wdrożyć ich stosowanie!

Na zagrożonym terenie wyznaczona została strefa, w obszarze której mieszkańcy zostaną poinformowani o zagrożeniu m.in. poprzez tablice informacyjne oraz znaki „wysoce zjadliwa grypa ptaków – obszar zagrożony”, a także poprzez zamieszczenie na stronach internetowych samorządów informacji o występującym problemie. Przeprowadzony zostanie również tzw. spis z natury całego ptactwa domowego z zagrożonego terenu. Czynności wykonywane  są przez pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii  w Będzinie, a także lekarzy weterynarii oddelegowanych do pomocy z innych powiatowych inspektoratów województwa śląskiego. 

Typ H5N8 nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Zaleca się jednak unikania dotykania, czy głaskania zwierząt. W przypadku ujawnienia martwego ptaka, trzeba zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie – tel. 32 267-44-18. Przypominamy o ciążącym na posiadaczu drobiu obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych oraz spełnienia pozostałych nakazów i zakazów ujętych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  20 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz Rozporządzenia nr 1/17 z dnia 11 lutego 2017r. wydanego przez Wojewodę Śląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: zawierciańskiego i będzińskiego oraz miasta Dąbrowa Górnicza. 

Żródło: PIW Będzin