Podsumowanie akcji "NURD" na będzińskich drogach - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

Podsumowanie akcji "NURD" na będzińskich drogach

Data publikacji 18.01.2017

Będzińscy policjanci przeprowadzili w poniedziałek na terenie naszego powiatu działania „NURD” - dotyczące Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego.

W poniedziałkowych działaniach „ NURD” brało udział łącznie 24 policjantów z będzińskiej drogówki. Podczas trwania akcji będzińscy stróże prawa nałożyli 101 mandatów karnych i skierowali 3 wnioski do sądu. Największą ilość wykroczeń bo 61 popełnili piesi, którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym oraz nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Nałożono również 40 mandatów karnych na korzystających nieprawidłowo z pojazdów silnikowych. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego pokonywania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu.