Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

kom. mgr Bartłomiej KUBALA

tel: (32) 3680 - 290

fax: (32) 3680 -294

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

podkom. mgr Łukasz BLUKACZ

tel: (32) 3680 - 290

fax: (32) 3680 -294