Naczelnik Wydziału Prewencji - Wydział Prewencji - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

kom. mgr Łukasz FRAŃCZAK

tel: (32) 3680 - 260

fax: (32) 3680 -264

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. mgr Grzegorz DERWICH 

tel: (32) 3680 - 260

fax: (32) 3680 -264